زهرمار !

شاخه :شيمی

زير شاخه :زهر مار

زهرمار!چه خبرته! واسه چی می خندی! هان . . . . . .

شوخی کردم.زهر های مار از نظر عملکرد دونوع عمده هستند:

یک اون دسته زهرایی که باعث انعقاد خون می شند (یا با اثر مستقیم بر فیبروژن یا تبدیل پروتورمبین به ترومبین)

دو اون دسته که اعصاب رو تحت الشعاع قرار میدند و بر سیستم اعصاب مرکزی تاثیر می ذارند(مثلا با غیر فعال کردن استیل کلرین)

نمونه گروه اول مار زنگی و نمونه نوع دوم مارکبرا هس س س س س س ..............

امروزه انسانها از خصوصیات ویژه زهر مارها در درمان سرطان و ورم مفاصل استفاده می کنند اما جالب اینه که خصوصیات شیمیایی این زهر مار ها هنوز بطور کامل و دقیق مشخص نیست.

قابل توجه مهندسان شیمی که در مناطق مار خیز کار میکنند:

شخصی که توسط مار گزیده شده است حتما با ید با وسیله ای مانند تخت روان حمل شود و خودش نباید راه بفتد برود بیمارستان(مگر در موارد خیلی خیلی ضروری) و در ضمن از الکل نباید برای این گزیدگیها استفاده شود,به هیچ وجه!

اولین زهر ماری که در این متن دیدید از هیچ کدام از این دو نوع نبوده و خاصیت سمی هم ندارد خیالتان راحت!

/ 0 نظر / 24 بازدید