ضربه گیر شیمیایی

ضربه گیر شیمیایی :

antiknock agent

فیلمای قدیمی رو نگاه کنید , ماشینای اولیه وقتی میخاستند راه برند خیلی تق و توق می کردند.اون موقع هنوز علت این پدیده مشخص نبود و البته همه ذوق داشتند و زیاد به این چیزا توجه نمی کردند.تا اینکه کاشف به عمل اومد که این هیدروکربنای زنجیری شاخه دار وقتی میخاند اکسید بشند یهو انرژی آزاد میکنند و واسه همین به محفظه خودشون ضربه میزنند.آخه میدونید همه میخاند آزاد باشند دیگه...میدونین که...........

این ضربه باعث می شد این طفلکی هیدروکربنا خسته بشند و نتونند اونجوری که باید و شاید انرژی تولید کنند.خودمونیم , عجب صدایی در میاوردند.....انسانها هم خواستند راه آزادی این کوچولوهای بلند رو هموار کنند مثل وعده آزادی که الان هم میدند .یه چی پیدا کردند که قاطی اینا کنند تا از تندروی اونا جلوگیری کنه اون چی بود ؟خوب معلوم تترا آلدئید ها....اما عزیزان این تترا الدئید ها نتونستند مدت زیادی دوام بیارند چون خودشونم واسه آدما مشکل ساز شدند.آدما اینارو هم کنار گذاشتند.حالا دیگه تکنیک جدیدی لازم بود تا این آزادیخواهان رو کنترل کنند.سرب هم شده بود بلای جون آدما تقریبا در هر 3.7851 لیتر بنزین مجبور بودند پنج صدم گرم سرب بریزند .اینقدر دست وپا زدند تا اینکه خلاصه سر کله مواد غیر فلزی پیدا شد مثل متیل تترا بوتیل اتر

MTBE و مخلوطهایی از متانول و تترابوتیل الکل.

یه روزی گندش در میاد .آزادی شعله خاموش شدنی نیست حتی اگر بر سر این هیدرو کربنا

MTBE بریزند.این کوچولوها راهشونو پیدا می کنند و آدما با دست خودشون... . آزادی دادنی نیست گرفتنیه......

تو بخوان مفصل از این مجمل.............

/ 0 نظر / 10 بازدید