معمای يک

branch:chemical engineering

sub branch : thermodynamic

subject:PUZZLE 1

type : simple

پس چی؟فکر کردید همش فارسی می نویسیم! نه ! از این خبرا نیست.ولی در عوض معماش ساده هست یعنی اگه یه شیمیست یا مهندس شیمی اینو ندونه باید چی.......آره.... معمای بعدی سخت تره.

what is this?

...... namely the pressure that would be exerted by a single gas component in a gaseous mixture if it exists by itself in the same volume as occupied by the mixture and and at same temperature of the mixture.

and who defined it?

/ 0 نظر / 5 بازدید